Често постављана питања
о репозиторијуму

Постави питање
Питање:
Зашто је важно да унесем своје радове у институционални репозиторијум?
Одговор:
Пре свега, унос радова у репозиторијум омогућава већу видљивост продуката научног рада, што је, нарочито уколико се депонује цео рад у репозиторијум, главни предуслов и за постизање веће цитираности радова.

Надаље, ресорно Министарство у сарадњи са Канцеларијом за еУправу и Кабинетом председнице Владе, ради на формирању јединственог информационог система науке Србије – еНаука. Поред регистра научноистраживачких организација (НИО) и истраживача, овај систем ће бити повезан и са институционалним репозиторијумима, те ће омогућити преглед и аналитику научне продукције истраживача и институција. 

Према наводима из Министарства, подаци из система еНаука ће се користити за потребе акредитације НИО, извештавања о научном раду и при избору у звања. 
Питање:
Нисам био у прилици да присуствујем обуци за коришћење репозиторијума. На који начин могу да се упутим у то како се депонују радови у репозиторијум?
Одговор:
На главној страници репозиторијума налази се линк ка Упутству за коришћење репозиторијума.
Снимак саме обуке можете погледати овде: https://youtu.be/icj3lyQ7EYY
Питање:
Како се приликом депоновања уноси да је рад настао у оквиру научно-истраживачке делатности Филозофског факултета у Београду, финансиране од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја РС?
Одговор:
Без обзира на то што се број уговора о финансирању мења сваке године, приликом депоновања радова који су настали у оквиру научно-истраживачке делатности Факултета, а коју финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као ознака пројекта увек се користи следећа: 
info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200163/RS//

Ознаке за друге пројекте можете пронаћи на НаРДуС или на следећем линку:
https://trapist.rcub.bg.ac.rs/Files/projectData.xml
Питање:
На који начин се наводе пројекти који се не налазе на списку на платформи НаРДуС? На пример, пројекат "Човек и друштво у време кризе"?
Одговор:
Уколико се пројекат не налази на поменутом списку, информација о пројекту уноси се онако како је наведено у самом раду. Конкретно за пројекат „Човек и друштво у време кризе“ уноси се:
Пројекат „Човек и друштво у време кризе“, финансиран од стране Филозофског факултета Универзитета у Београду
Питање:
Да ли и на који начин могу накнадно да унесем промене у запису на репозиторијуму?
Одговор:
Након уноса записа у репозиторијум, корисници немају могућност да самостално мењају или допуњују запис. 

Можете се обратити Маријани Дражић, главној администраторки репозиторијума на e-mail: marijana.drazic@f.bg.ac.rs
Питање:
Коме могу да се обратим уколико имам наиђем на неки проблем приликом коришћења Репозиторијума?
Одговор:
Уколико је реч о нечему што би могло бити релевантно и за друге истраживаче, можете поставити питање овде.
У сваком случају, можете се обратити библиотекарима на вашем одељењу и/или Маријани Дражић, главној администраторки репозиторијума, на e-mail: marijana.drazic@f.bg.ac.rs
Питање:
Да ли је у Репозиторијум потребно унети и саопштења са конференција штампана у изводу (М34 и М64)?
Одговор:
Да, потребно је депоновати у репозиторијум све објављене резултате, укључујући и саопштења штампана у изводу.